دوره هاي آموزشي
 
Home
ارتباط با ما
مدیریت پروژه
طرح هاي تجاري
دوره هاي آموزشي
مشاوره پايان نامه
مقاله
سرگرمي
لينك همكاران

 

گروه مشاوره مديريت به منظور توسعه دانش مديريت اقدام به برگزاري دوره هاي زير مي نمايد:

 

1- دوره هاي مديريت پروژه شامل:

 • دوره مديريت پروژه مطابق با استاندارد  PMBOK

 • دوره مديريت سبد پروژه ها Portfolio Management

 • دوره بلوغ سازمانهاي پروژه محور  OPM3

 • دوره ساختار شكست كار WBS

 • آموزش نرم افزار كنترل پروژه مايكروسافت پراجكت  (Microsoft Project ( MSP  

 • آموزش و نصب نرم افزار  مديريت پروژه مايكروسافت  (Enterprise Project Management ( EPM 

 • آموزش نرم افزار  كنترل و مديريت پروژه Primavera

2- دوره هاي بازاريابي و تجارت شامل:

 • دوره اصول مذاكره

 • دوره بازاريابي

 • دوره مديريت فروش

 • دوره تجارت الكترونيك

 • دوره  تكنيك هاي فروش

 • دوره اصول تهيه طرح كسب و كار  Business Plan

 • دوره اصول تهيه طرح بازاريابي  Marketing Plan

3-  دوره هاي مديريت استراتژيك شامل:

 • دوره مديريت و برنامه ريزي استراتژيك

 • دوره كارت امتيازي متوازن  (Balanced Scorecard ( BSC  

 • دوره استراتژي هاي منابع انساني

4- دور هاي مديريت كيفيت

 • دوره مديريت كيفيت با  TQM

 • دوره مديريت كيفيت با شش سيگما

 • دوره مدل تعالي كيفيت اروپايي  EFQM

 • دوره آموزش نرم افزار  Minitab

 • دوره آموزش نرم افزار  SPSS

5-  ساير دوره هاي مديريتي شامل:

 • دوره مديريت منابع انساني

 • دوره مديريت دانش

 • دوره مديريت دانش مشتري

 • دروه كارآفريني

 • دوره رفتار سازماني

 • دوره نحوه تفويض اختيار

 • دوره مديريت استرس

 • دوره تصميم گيري اثربخش

 • دوره ارتباط موثر

 • دوره مديريت گروه ها

 • دوره مديريت كاركنان

 • دوره مديريت انگيزش

 • دوره روابط عمومي

 • دوره مشتري مداري

 • دوره مديريت زمان

 • دوره تكنولوژي اطلاعات  IT

 • دوره مديريت فناوري اطلاعات

 • دوره فنون سخنراني

 • دوره مديريت تغيير

 

 

Home | ارتباط با ما | مدیریت پروژه | طرح هاي تجاري | دوره هاي آموزشي | مشاوره پايان نامه | مقاله | سرگرمي | لينك همكاران