مدیریت پروژه

 

Home
ارتباط با ما
مدیریت پروژه
طرح هاي تجاري
دوره هاي آموزشي
مشاوره پايان نامه
مقاله
سرگرمي
لينك همكاران

 

 

اقدامات گروه مشاوره مديريت در ارتباط با مديريت پروژه شامل ارائه يك راه حل جامع و كامل مي باشد اين طرح جامع خود منجر به ايجاد مزيت رقابتي براي شركت ها مي شود. البته شركت ها بنا به نياز و بلوغ مديريت پروژه خود مي توانند در هر مرحله خدمات مورد نياز خود را دريافت كنند. در نهايت گروه مشاوره مديريت به منظور اثربخش شدن هر چه بيشتر سيستم و فرهنگ مديريت پروژه پياده سازي تمامي مراحل زير را به صورت مرحله به مرحله پيشنهاد و اجرا مي كند:

 

 

  • آموزش روشهای مدیریت پروژه منطبق بر PMBOK  ، OPM3 ،  BSC ،   Portfolio Management  و Corporate Strategy

  • مستند سازی و ایجاد ساختارهای مدیریت پروژه برای سازمان مورد نظر شامل:

v     طراحی ساختار و واحدهای مورد نظر  ( PMO ( Project Management Office

v     نوشتن شرح وظایف و روش  اجرایی برای ساختارهای مورد نظر

v     تهیه فرم های مورد نیاز

v     تهیه مستندات استراتژیک

  • آموزش و مستند سازي طرح هاي مديريت پروژه شامل:

v     طرح چشم انداز پروژه  Vision

v     طرح مديريت پروژه  PMP

v     طرح مديريت محدوده پروژه  Scope

v     طرح مديريت ريسك پروژه

v     طرح مديريت ارتباطات پروژه

v     طرح مديريت هزينه پروژه

v     طرح مديريت زمان پروژه

v     طرح مديريت منابع انساني پروژه

v     طرح مديريت يكپارچگي پروژه

v     طرح مديريت كيفيت پروژه

v     طرح مديريت تداركات  پروژه

 

  • معرفی، استقرار و آموزش نرم افزارهای  منطبق با نیاز سازمان شامل:

v     مایکروسافت پراجکت   ( MSP     ( Microsoft Project

v     پریماورا      ( P3      ( Primavera Project Planner

v     پریماورا  اینترپرایز   ( P3e      ( Primavera Enterprise  

v     ای پی ام  (  EPM      ( Enterprise Project Management    شامل Project Server  و Sharepoint

v     اکسل Excel

 

 

 

Home | ارتباط با ما | مدیریت پروژه | طرح هاي تجاري | دوره هاي آموزشي | مشاوره پايان نامه | مقاله | سرگرمي | لينك همكاران